Öffnungszeiten: Mittwochs, Samstags, Sonntags 12:00 - 16:00, zusätzlich geöffnet: 29-3, 19-5, 30-5, 3-10, 1-11.
Telefoon: +31 (77) 374 7500

Emmaus Feniks 2018

JAARVERSLAG EMMAUS FENIKS 2018

Inleiding.

In juni 2007 opende Emmaus Feniks haar deuren in het voormalige klooster Ulingsheide te Tegelen.
Emmaus Feniks maakt deel uit van de wereldwijde Emmaus beweging. Emmaus biedt onderdak aan dak- en thuislozen volgens het principe van samen wonen, samen leven, samen werken en samen delen.
Emmaus staat klaar voor hen die het minder hebben, zij voorziet zelfstandig in haar onderhoud, onafhankelijk van overheid, politiek of religie, en zij deelt wat overblijft met hen die het harder nodig hebben.
Emmaus Feniks heeft de ANBI-status.

Emmaus Feniks biedt onderdak aan degenen die bij haar aankloppen, zij geeft een zinvolle dagbesteding en werkervaring aan bewoners en aan vrijwilligers uit de regio Tegelen en zorgt zo voor haar eigen onderhoud. Zij biedt bewoners een kans om tot zichzelf te komen en hun weg terug naar de maatschappij te vinden.

Samen wonen.

In de woongemeenschap van Emmaus Feniks waren in 2018 gemiddeld 11 bewoners aanwezig.
De leiding bestond eind 2018 uit 1 algemeen leidinggevende (tijdelijk, voor 2018 en 2019, gesubsidieerd door het KANSfonds), 0,4 operationele leidinggevende, en 2 leidinggevenden die sinds najaar 2018 ontheven zijn uit hun functie. Eind juli 2019 zijn zij definitief vertrokken bij Emmaus Feniks.

De vraag naar opvang door Emmaus Feniks is in 2018 verminderd.

Vanaf 2007 tot en met 2018 zijn in totaal ca 280 mensen opgevangen.

Samen werken.

Zoals van oudsher bij de meeste Emmaus vestigingen gebruikelijk is, voorziet Emmaus Feniks grotendeels in haar onderhoud door een kringloopwinkel. Op jaarbasis bezoeken 30.000 tot 35.000 mensen de winkel. Naast inkomensbron vormt de winkel ook een sociale ontmoetingsplaats.
De goederen voor de winkel worden door velen uit de omgeving gebracht, maar Emmaus Feniks haalt ook op bij particulieren en bedrijven.
Er is nog steeds een toename van bezoekers en goederen uit de Duitse grensstreek.
Emmaus Feniks communiceert via haar website en via Facebook naar buiten en trekt daarmee bezoekers.

Naast de kringloopwinkel beschikt Emmaus Feniks over een grote tuin binnen de muren van het voormalige klooster. Dit biedt werk en groente en fruit voor bewoners, vrijwilligers en bezoekers.

Sinds begin 2017 beschikt Emmaus Feniks ook over een zorgrestaurant.
De openingstijden hiervan zijn gekoppeld aan de openingstijden van de kringloopwinkel.

Omdat het door gebrek aan menskracht niet gelukt is die openingstijden te verruimen, heeft het restaurant ook in 2018 een aanzienlijk verlies gelden.
Najaar 2018 is het bestuur met de Abt van de Cisterciënzers in Echt overeengekomen dat Emmaus Feniks ook buiten de reguliere openingstijden groepen van meer dan 15 personen mag ontvangen waarbij de horecavoorzieningen ingezet kunnen worden.

Naast de activiteiten van kringloopwinkel, restaurant en tuin worden met enige regelmaat panden geheel leeggeruimd en veegschoon gemaakt in opdracht van woningcorporaties.
Ook worden incidenteel afscheidskisten gemaakt.

Bij Emmaus Feniks komen veel vrijwilligers helpen op elk gebied.
Ten dele vormt Emmaus Feniks voor hen ook een plek waar zij hulp, een sociaal netwerk en maatschappelijke ondersteuning ervaren.
In 2018 waren er tussen de 30 en 40 vrijwilligers actief. Zonder hen zou Emmaus Feniks niet kunnen bestaan, het is fijn zo veel ondersteuning en betrokkenheid te ervaren!

Geregeld biedt Emmaus Feniks werk aan mensen met een taakstraf, aan Wwoofers (World wide opportunities in organic farming, dwz ondernemende jongeren die tijdelijk in de tuin werken) en incidenteel is er een vorm van dagbesteding voor diverse doelgroepen.

Samen leven.

Voor bewoners en vrijwilligers spreekt dit voor zich uit het voorgaande.
Daarnaast zijn er regelmatig gasten van andere Emmaus vestigingen, langskomende wandelaars, bezoeken van diverse (service-)clubs, familie van bewoners, etc.
Ook atelier Kei Leuk is nog steeds elke week aanwezig, eerst in de kringloopwinkel, en vanaf medio 2017 in het restaurant, wat tot mooie ontmoetingen leidt.

Samen delen.

Emmaus staat voor solidariteit. Hoewel Emmaus Feniks niet over extra geldmiddelen beschikt toont zij haar solidariteit door goederen om niet of voor een geringe prijs te geven aan bijvoorbeeld asielzoekers met verblijfsvergunning die zich moeten inrichten of mensen die door hulpinstanties worden doorverwezen, of andere hulpvragers.
Ook geeft Emmaus Feniks enkele keren per jaar goederen aan een Emmaus vestiging in Polen, en aan de stichting Leven voor Leven ten behoeve van Roemenie.

Huisvesting.

Incidenteel worden ruimtes verhuurd (sacristie, kerk).
Het totale kloostercomplex is omvangrijk en vraagt voortdurend onderhoud.
Naast een vrijwilligersgroep die zorg draagt voor het dagelijkse onderhoud heeft Emmaus Feniks maar weinig mogelijkheden voor het reguliere onderhoud.
Voor het gedeelte van het complex dat Emmaus Feniks niet gebruikt zal een andere bestemming gezocht worden waarmee de financiële lasten voor Emmaus verminderd kunnen worden. In 2018 is het overleg met de Cisterciënzers in Echt (die ook nog een deel van het complex in eigendom hebben) voortgezet om samen tot oplossingen te komen.

Eind 2018 heeft het bestuur van Emmaus Feniks en BOEF (Beheer Onroerende zaken Emmaus Feniks) geconcludeerd dat verkoop met terughuur van de benodigde ruimtes voor Emmaus Feniks de beste oplossing is om de continuïteit van Emmaus Feniks op langere termijn zeker te stellen.
In 2019 wordt deze mogelijkheid verder onderzocht en uitgewerkt.

Voor het rijksmonumentale gedeelte (kerk, sacristie, hal bij kapittelzaal) hebben de provincie Limburg en gemeente Venlo subsidie toegekend voor instandhouding.
Najaar 2018 is deze restauratie gerealiseerd. In december is de kerk al in gebruik genomen voor de uitvoering van het toneelstuk “Zwart Water” door Toneelgroep Maastricht.

Samenwerking.

Er wordt met velerlei andere mensen en organisaties samengewerkt, zoals al vermeld in het voorgaande.

Algemene gegevens.

Bestuur in 2018:
Marieke Kruit, voorzitter
Toon van Beek, penningmeester
Wim Fleskens, lid
Alda Peters, lid vanaf 2 november 2018.

 

Leiding in 2018:
Willem Kors (tijdelijk, 2018 en 2019)
Harry Suiskens (leiding tot juli 2018)
Marja Ebbers (leiding tot oktober 2018)
Hendrie Verwegen (ca 2 dagen per week)

Comité van Aanbeveling in 2018:
Hans van Oijen, voorzitter
Gerard Fokkens, secretaris
Jan Berden
Jeu Canjels
Leon Faassen
Ger Koopmans
Peter Thissen